Darbuotojai

 PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Užimamos pareigos

Išsilavinimas

Pedagoginio darbo stažas

1.

 Marija Pigagienė

Direktorė

Aukštasis

ŠPU

38 m.

2.

 Gražina   Bartusevičienė

Priešm. ir ikim. ugd. auklėtoja

 Vyr. auklėtojo kategorija

Aukštesnysis

Vilniaus pedagoginė m-kla

38 m.

3.

 Irena Plauskienė

Auklėtoja

 Vyr. auklėtojo kategorija

Aukštasis

ŠPI

40 m.

4.

 Laimutė Pačkauskienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo kategorija

Aukštesnysis

Marijampolės aukštesnioji pedagoginė

m-kla

20 m.

 

5.

 

 Danguolė Ratkevičienė

Auklėtoja

Vyr. auklėtojo kategorija

Aukštasis

 Vilniaus kolegija

33 m.

6.

 Živilė Pačkauskienė

Auklėtoja

Aukštasis

LEU

2 m.

7.

 Sigita Graževičienė  

Priešm. ugd. auklėtoja

Aukštasis

 Vilniaus kolegija

 

17 m.

 

8.

 Laima Košelevienė

Auklėtoja

Aukštasis

Vilniaus kolegija



7 m.



9.

Rosita Levutaitė-Gainskienė

Auklėtoja

Mokytojo kategorija

Aukštasis

ŠPI

3 m.

10.

 

Vidutė Zubrienė

 

Logopedė

Metodininko kategorija

Aukštasis

ŠPI

31 m.

11.

Inga Bielevičienė

Neformaliojo ugdymo (kūno kultūros) mokytoja

Metodininko kategorija

Aukštasis

KKI

28 m.

12.

Saulius Zubkauskas

Meninio ugdymo pedagogas (muzikos pedagogas)

 Metodininko kvalifikacija

Aukštasis

Klaipėdos konservatorija

 

 40 m.



KITI DARBUOTOJAI

 

 1. Rita Janevičienė

 2. Angelė Rapšienė

 3. Ona Žarkauskienė

 4. Algis Kamarauskas

 5. Jurgita Karpovičienė

 6. Regina Masiulionienė

 7. Svetlana Gabryunas

 8. Marija Vardonienė

 9. Daiva Cilciuvienė

10. Diana Voverienė

11. Ramunė Bartusevičienė

12. Giedrutė Montvilienė