Advento vakaronė


        2018 metų gruodžio 7 dienos vakarą už lango krito didelės snaigės, užklodamos žemę šiltu patalu. O S. Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio šiltoje, jaukiai papuoštoje salėje vyko Adventinė vakaronė ,,Angelų pasaka“. Tai graži Kalėdų laukimo tradicija. Ilgai ruošėmės šiai popietei. Gaminome savo rankomis žaisliukus, kuriais papuošėme Kalėdinį medelį, kūrėme pasaką. Pagrindiniai pasakos veikėjai - keturi angelai, kuriuos vaidino priešmokyklinės ,,Linelio“ grupės ugdytiniai, tai keturios advento savaitės. Jie su kitų grupių vaikučiais dirbo įvairius darbus: malė svajones, mezgė žemei baltą apdarą, spalvino vaivorykštės spalvomis dangaus žvaigždeles, stebėjo kaip vaikučiai mankštinasi, miega...Džiugino vaikučiai savo tėvelius  adventinėmis dainomis ir žaidimais. Vakaronę vainikavo bendras tėvelių ir vaikų ratelis. Šventė suartino visus, nuo mažiausio iki didžiausio. Išeidamas kiekvienas išsinešė širdyje uždegtą šiltą ugnelę ir pasidovanojo gražių akimirkų.

                                                                                       S. Varėnos ,,Nykštuko“ vaikų l.-d.

                                                                                  ,,Dobiliukų“ gr. auklėtoja Irena Plauskienė