Informacija dėl COVID-19

ĮSAKYMAS DĖL VARĖNOS R. SENOSIOS VARĖNOS ,,NYKŠTUKO" VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE INFEKCIJŲ PLITIMĄ RIBOJANČIO RĖŽIMO NUSTATYMO


SPRENDIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. LAPKRIČIO 6 D. SPRENDIMO NR. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418: 

 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2020 M. LAPKRIČIO 4 D. NUTARIMO NR. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“ pakeitimo: 

Ikimokyklinis, priešmokyklinis ugdymas vykdomas užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitas būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programose rekomenduojama dalyvauti tik tiems vaikams, kurių tėvai (įtėviai, globėjai) neturi galimybių dirbti nuotoliniu būdu.

Nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo  Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo pakeitimo“

2020 m. gruodžio 1 d. S. Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelįo-darželio „Linelio“ grupę lankančiam vaikui nustatytas koronaviruso (COVID-19) ligos atvejis. Pagal NVSC rekomendacijas kontaktavę su susirgusiuoju asmeniu, šią grupę lankantys vaikai ir aptarnaujantis personalas izoliavosi iki gruodžio 7 d. (imtinai). 

Vadovaujantis Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1016 „Dėl Varėnos r. Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelyje-darželyje infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo“ nuo 2020 m. gruodžio 2 d. iki 2020 m. gruodžio 7 d. imtinai lopšelio-darželio „Linelio“ grupės ugdymo veikla organizuojama nuotoliniu būdu:   2020 m. gruodžio 2 d. Įsakymas Nr. 1016


Nuo 2020 m. lapkričio 7 d. skelbiamas karantinas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas organizuojamas įprastu būdu, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimo sąlygas:   

2020 m. lapkričio 6 d. Sprendimo Nr. V-2543 ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sąlygų“ pakeitimo

Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų nuo 2020 m. lapkričio 6 d. 

2020 m. birželio 16 d. Sprendimo Nr. V-1487 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo

Algoritmai kaip elgtis COVID-19 metu 

Nemokamas mokinių maitinimas per karantiną: ką turi žinoti savivaldybės, mokyklos ir tėvai 

Rekomendacijos ir reikalavimai tėvams ir švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Dėl mokiniu nemokamo maitinimo organizavimo ekstremaliosios situacijos, ekstremaliojo įvykio ir (ar) karantino metu metodinių rekomendacijų

Sprendimas ,,Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų" pakeitimo

Dėl COVID-19 grėsmės valdymo priemonių

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, darbo organizavimo ir infekcijos plitimo prevencijos reikalavimų karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas 

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso