Tėveliams

Sprendimo „Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas, išlaikymą“ pakeitimas (nuo 2022-06-01)

Sprendimo „Dėl mokinių, gyvenančių bendrabučiuose, maitinimo normų nustatymo“ pakeitimas (nuo 2022-06-01)

 

Vaikų priėmimas į lopšelį - darželį

Prašymo forma

Mokestis už darželį

Mokesčio už darželį pakeitimas

Dėl lėšų, mokinių nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti, dydžio nustatymo

Mokesčio už darželį pakeitimas (nuo 2017-01-01)

Mokesčio už darželį pakeitimas (nuo 2017-03-28) (nuo 2019-08-27) (nuo 2019-11-26)

Grupės

Dienos ritmas

Įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Senosios Varėnos „Nykštuko“ vaikų lopšelio-darželio maitinimo organizavimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas

Įsakymas dėl pusryčių, pietų ir pavakarių patiekalų gamybai reikalingų produktų rinkinių sąrašo pagal mokinių amžiaus grupes patvirtinimo

Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas

Perspektyvinis valgiaraštis

Vilniaus universiteto atlikto tyrimo (nuotolinio vaikų ugdymas pandemijos Covid-19 metu) :  Rekomendacijos tėveliams    Rekomendacijos mokyklai

Tėvų linija

Skatindama atsakingą požiūrį į vaikams skirtų produktų saugą, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (VVTAT) parengė žaislų saugos rekomendacijas priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, tėveliams bei globėjams. Rekomendacijose pateikiami svarbiausi patarimai, kaip atpažinti potencialius pavojus žaisluose, į ką svarbu atkreipti dėmesį įsigyjant žaislus ir kaip juos tinkamai prižiūrėti:

Rekomendacijos darželiams, tėveliams, globėjams